قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
راهکارهای ارزشمند قبولی در کنکور
راهکارهای ارزشمند برای قبولی در کنکور سراسری
مارس 27, 2018
گروه فرهنگ و هنر
منابع آزمون سراسری گروه هنر 1401
می 19, 2018

دوره های فراگیر پیام نور

مشاوره دوره های فراگیر پیام نور

مشاوره دوره های فراگیر پیام نور

شرایط پذیرش الکترونیکی دانشگاه پیام نور :

1- آموزش الكترونيكي به طور كلي بهره گيري از سيستم هاي الكترونيكي مثل كامپيوتر، اينترنت، ديسك هاي چندرسانه اي، نشريه هـاي
الكترونيكي و خبرنامه هاي مجازي و نظاير اينهاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه جويي در وقت و هزينـه و در ضـمن
يادگيري بهتر و آسان تر صورت ميگيرد.
2 -دوره هاي آموزش الكترونيكي شامل برگزاري كلاسهاي مجازي، استفاده از ابزارهاي تعاملي سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي بـه
همراه ارائه محتواهاي الكترونيكي تحت وب خواهد بود.
3 (در دوره هاي الكترونيكي دروس و برنامه هاي آموزشي از طريق اينترنت به دانشجو ارائه ميشود و دانشجو بـا اسـتفاده از تكنولـوژي
اينترنت، نيازي به حضور در كلاسهاي درس سنتي ندارد. در واقع نوعي آموزش از راه دور است كه در آن تكنولـوژي وب و اينترنـت
براي آموزش و ارزشيابي دانشجو به كار ميرود.
4 (براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد. امتحانات يك نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم ميباشد كه آزمون ميان
ترم به صورت الكترونيكي و آزمون پايان ترم بصورت متمركز در مركز محل تحصيل دانشجو برگزار مي شود.
5 (دروس غير نظري در مركز محل تحصيل دانشجو بصورت حضوري برگزار خواهد شد.
6 (بر اساس مفاد آييننامه دورههاي الكترونيكي، شيوه آموزشي در كليه رشته هاي تحصيلي اين دوره بصورت «آموزش محور» ميباشد.
ولي تحصيل دانشجويان به شيوه آموزشي- پژوهشي امكان پذير ميباشد.
7 (حداكثر تا 30 %دانشجويان برتر هر رشته- مركز/ واحد كه حداقل دو نيمسال تحصيلي و 12 واحد از دروس غير جبراني را با معـدل
15 و بالاتر گذراندهاند، ميتوانند به شيوه آموزشي – پژوهشي ادامه تحصيل دهند.
8 (كليه پذيرفته شدگان مطابق ظرفيت دانشگاه و پس از تأييد صلاحيت عمومي پذيرش مـيشـوند و نيـازي بـه مصـاحبه حضـوري
نميباشد.
9 -پذيرش دانشجو در هر يك از كد رشته محلهاي الكترونيكي از ميان خواهران و برادران بصورت رقابتي صورت خواهد گرفت.
10-شهريه دوره هاي الكترونيكي بر اساس مقررات مربوط به شهريه دانشجويان غيرالكترونيكي برابر مصوبات هيأت امناي دانشـگاه پيـام
نور ميباشد.
11 -دانشگاه پيام نور به هيچ وجه امكان تأمين مسكن، خوابگاه و ساير امور رفاهي به دانشجويان را نخواهند داشت.

برای ارتباط با کارشناسان گروه مشاوره برتران با شماره های 9099072840 و 02170705084 در ارتباط باشید.

تماس با تلفن ثابت 9099072840